Taken

VERSTRAETEN & MAMPAEY
VERSTRAETEN & MAMPAEY

Taken

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die zowel optreedt in opdracht van overheden, advocaten, ondernemingen als particulieren. Hij is onafhankelijk en neutraal.

De tarieven zijn vastgelegd in een Koninklijk Besluit en zijn raadpleegbaar via de website

De taken van de gerechtsdeurwaarder zijn opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek en omvatten o.a. :

  • Uitbrengen van dagvaardingen en uitvoeren van gerechtelijke beslissingen
  • Uithuiszettingen
  • Minnelijke invordering van schulden bij particulieren en ondernemingen
  • Het invorderen van onbetwiste facturen en schuldvorderingen tussen ondernemingen (B to B vorderingen)
  • Authentieke vaststellingen van materiële feiten
  • Openbare verkopingen van roerende goederen
  • Optreden als sekwester, schuldbemiddelaar, pandverzilveraar, ..
  • Verlenen van rechtskundige adviezen
  • Solvabiliteitsonderzoeken
  • Enz….